ทุนเรียนต่อในประเทศ

ไม่ปล่อยให้รอนาน!! เปิดรับสมัครแล้วกับทุนระดับปริญญาโท หลักสูตรอินเตอร์ด้านการจัดการพลาสติกทางทะเล...

หลายๆ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเองก็มีทุนการศึกษาสนับสนุนให้กับนักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์มากมาย รวมถึงมหาวิทยาลัยขึ้นชื่อระดับโลกอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน ทุนนั้นคือทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน...

มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความรู้ความสามารถด้านการแสดง...

ข่าวดีสำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโท ขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งประเทศไทยกำลังเปิดมอบทุนการศึกษา...

ในช่วงวิกฤตเช่นนี้อาจส่งผลกระทบทางด้านการเรียนของใครหลายๆ คน แต่ก็อย่าพึ่งกังวลใจไป...

ข่าวดีสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1,...

เนื่องด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี...

โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า...

โอกาสสำหรับคนที่อยากเป็นพยาบาลมาถึงแล้ว ตอนนี้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจกำลังเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต...

เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่เรียนดี มีผลงานโดดเด่นด้านกิจกรรมอันสอดคล้องกับหลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ทุนวิจัยศูนย์ยุโรปศึกษา ประจำปีงบประมาณ...

ประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ...

ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศและในประเทศ แก่พนักงานและบุคคลภายนอก ให้ผู้ที่กำลังหาทุนการศึกษาได้ทราบและดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร และในปี...

สำหรับน้องๆ ที่กำลังมองหาสถาบันเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและต้องการการสนับสนุน นี่คือโอกาสที่ไม่ควรพลาด!! สถาบัณปัญญาภิวัฒน์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร...

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...