โอกาสดีสำหรับน้องๆ มัธยมที่มีความฝันอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ พร้อมลุ้นสิทธิ์ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า...

มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ติดอันดับ 104th ใน...

Presidential Scholarships เป็นทุนสนับสนุนที่มีเพื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน...

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในทุกด้าน...

ทุน Schwarzman มีขึ้นเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้นำเยาวชนที่หลากหลายจากทุกภูมิภาคของโลกในทุกๆ...

อีกหนึ่งทุนวิจัยที่ไม่ควรพลาด สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่กำลังมองหาประสบการณ์ในการเรียนต่อต่างประเทศ IIE-SRF Fellowship...

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ถือเป็นหนึ่งในสายงานยอดนิยมที่ตลาดงานต้องการอย่างมากทั่วโลก และข่าวดี!...

องค์การยุโรปเพื่อการวิจัยทางดาราศาสตร์ในซีกโลกใต้ (ESO) เป็นองค์กรดาราศาสตร์ระหว่างรัฐบาลที่สำคัญที่สุดในยุโรปและเป็นหอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ภาคพื้นดินที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในโลก ESO...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...