อัปเดตข่าวสาร

รัฐบาลฝรั่งเศสมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2009...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา กองทุนสิรินธรเทคโนโลยี...

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์...

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา...

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)...

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการ...

ทุนมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มอบผู้มีผลการเรียนดี เพื่อ ช่วยนักศึกษาที่มีผลการเรียนพอใช้...

ประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้บริหารเพื่อรับทุนรัฐบาล...

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นองค์กรหลักของประเทศ...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...