เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุน Chevening ทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลอังกฤษ ประจำปี 2020/2021

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุน Chevening จากรัฐบาลอังกฤษ ประจำปี 2020/2021 โดยทุนนี้เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Foreign and Commonwealth Office (FCO) และองค์กรที่ร่วมมืออื่นๆ เป็นทุนการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่จะเติบโตเป็นผู้นำของโลกในอนาคต

ทุน Chevening เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ใครที่อยากเรียนต่อระดับปริญญาโทด้วยทุนเต็มจำนวน พร้อมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแบบจัดเต็ม บอกเลยว่าห้ามพลาดทุนนี้เด็ดขาด!!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

– ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ

– ค่าสมัครวีซ่า

– ค่าเดินทางในการเข้าร่วมกิจกรรมของ   Chevening ที่จะจัดในสหราชอาณาจักร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ดูสาขาที่เปิดรับสมัคร คลิกที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. มีความตั้งใจจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อสำเร็จการศึกษา

3. มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป

4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนอย่างน้อยเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 2 (Upper Second-class Honours) ตามระบบอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0

5. มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับเทียบเท่า IELTS 6.5 ขึ้นไป

6. ได้รับการตอบรับโดยไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Offer) จากมหาวิทยาลัยที่ยื่นสมัคร

7. มีศักยภาพความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน

– ทรานสคริปต์จากมหาวิทยาลัย และใบรับรองจบการศึกษา

– ตัวเลือกสาขาที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร

– บุคคลอ้างอิงจำนวน 2 คน ที่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถ และทักษะด้านวิชาการของผู้สมัคร

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ https://www.chevening.org/apply/

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครทุนได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 – 5 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.chevening.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ