ทุน Chulabhorn Royal Academy เรียนต่อ ป.เอก ณ ต่างประเทศ สำหรับบุคคลทั่วไป

Chulabhorn Royal Academy ทุนจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องด้วยต้องการสนับสนุนบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ทุนนี้จะมอบให้กับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

รายละเอียดทุน:

– ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

– จำนวน 3 ทุน

– งบประมาณทุนละ 2,500,000 บาท / คน / ปี

– ระยะเวลาศึกษาทุนละไม่เกิน 5 ปี

 

ลักษณะการให้ทุน:

– เป็นทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาเอก

– เป็นการศึกษาในสาขาวิชาตามที่วิทยาลัยกำหนด

– เป็นหลักสูตรปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนฯ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

 

คุณสมบัติ:

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

ระยะเวลารับสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคารสํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น 3 โซน D

*เอกสารดูได้จากลิงก์รายละเอียด*

 

หมดเขตรับสมัคร:

20 พฤษภาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Chulabhorn Royal Academy scholarship 2021

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ jariya.san@cra.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ