รัฐบาลเดนมาร์กมอบทุนเรียนต่อป.โท ที่ University of Southern Denmark

University of Southern Denmark จัดมอบทุนรัฐบาลเดนมาร์ก (Danish Government Scholarship) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

University of Southern Denmark ประกอบด้วยนักศึกษาต่างชาติกว่า 5,000 คน โดยจำนวนนักศึกษาเหล่านี้เพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากมีหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีสังคมของนักศึกษาต่างชาติที่แน่นแฟ้น อบอุ่น ส่งผลต่อความหลากหลายของชีวิตนักศึกษาในเดนมาร์ก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และทุนบางส่วน โดยครอบคลุมค่าครองชีพจำนวน 800 ยูโร (ประมาณ 32,000 บาท) ต่อเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท

-Faculty of Social Sciences

-Faculty of Engineering

-Faculty of Health Sciences

-Faculty of Humanities

-Faculty of Science

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสหภาพยุโรป

-ผู้สมัครที่ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนแล้วจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนจะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่มีใบสมัครทุนที่แยกต่างหาก ดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.sdu.dk

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.sdu.dk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ