Jacobs University มอบทุนเต็มจำนวนในระดับป.ตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ประเทศเยอรมนี

Jacobs University มหาวิทยาลัยในเบรเมิน ประเทศเยอรมนี จัดมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากห้าทวีป โดยเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนเต็มจำนวน

– จำนวน 5 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

– เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

– แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยอดเยี่ยม ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา ความปรารถนาและแรงจูงใจในการสร้างความแตกต่างให้กับโลก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– จดหมายแนะนำตัว

– สำเนาอย่างเป็นทางการของโรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัย

– แบบฟอร์มประวัติการศึกษา

– ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ในการสมัครขอทุน ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ก่อน หลังจากนั้นผู้สมัครจึงจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.jacobs-university.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ