ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนดี บินไกล ไปกับ GEOS ASIA ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ร่วมเรียนรู้ ภาษา วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตแบบชาวญี่ปุ่นกับ GEOS ASIA ที่ขณะนี้มีทุนภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้ที่สนใจ ได้เรียนดี บินไกล ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้โอกาสเรียนรู้ภาษา การใช้ชีวิต และวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากเจ้าของภาษาโดยตรง อีกทั้งยังสามารถทำงานพิเศษได้อีกด้วย รายละเอียดการสมัครมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียนเป็นระยะเวลา 1 ปี

– ค่าหนังสือประกอบการเรียน

– นอกเหนือจากนี้ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี

 

ที่พักอาศัยระหว่างการศึกษา:

บ้านของครอบครัวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นในโตเกียว

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– บุคคลผู้มีสัญชาติไทย อายุ 20 – 29 ปี

– มีความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป

– จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือสูงกว่า

– สามารถพักอาศัยแบบโฮมสเตย์และช่วยเหลืองานบ้านได้

– มีความต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาในกรุงโตเกียว

– ห้ามรับทุนซ้อน

– หลังเรียนจบสามารถทํางานที่ GEOS ASIA สํานักงานใหญ่ (โตเกียว) หรือ GEOS Thailand ได้เป็นเวลา 1 ปี

 

การทำงานพิเศษ:

สามารถทำงานพิเศษได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– เอกสารประวัติส่วนตัว (เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ หรือญี่ปุ่น)

– ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

– เอกสารประวัติรายได้ของครอบครัวผู้ขอทุน (รับแบบฟอร์มภาษาญี่ปุ่นผ่านทางอีเมล)

– ใบวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

– ใบแสดงผลการเรียน (Transcript ภาษาอังกฤษ)

– แผนการศึกษาต่อ (รับแบบฟอร์มภาษาญี่ปุ่นผ่านทางอีเมล)

– ใบรับรองรายได้ผู้ปกครอง (ภาษาอังกฤษ)

– สําเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสมัครกรุณาติดต่อมายังอีเมล enquirythailand@geosasia.com โทร 02-261-4646-7

 

ขั้นตอนการคัดเลือก:

รอบที่ 1 : รอบเอกสาร (ประกาศผลภายใน 2 สัปดาห์)

รอบที่ 2 : สอบสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานใหญ่ทางสไกป์ (สถานที่ : โรงเรียนสอนภาษาจีออส)

รอบที่ 3 : สอบสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูง (สถานที่ : โรงเรียนสอนภาษาจีออส) 

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อีเมล: enquirythailand@geosasia.com

โทร: 02-261-4646-7

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ