รู้จักกับทุน Endeavor ทุนให้เปล่าจากรัฐบาลออสเตรเลีย เปิดรับสมัครสิงหาคมนี้!!

สำหรับใครที่มองหาทุนเรียนต่อประเทศออสเตรเลียคงเคยได้ยินชื่อทุน Endeavor มาบ้างแล้ว โดยทุนนี้เป็นทุนให้เปล่าจากรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ด้านการศึกษา การวิจัยระดับสูง และการพัฒนาวิชาชีพ

 

 

ทุน Endeavor จัดได้เป็นว่าทุนที่มีการแข่งขันระดับนานาประเทศ ผู้ที่มีศักยภาพจากประเทศที่กำหนดสามารถสมัครแข่งขันได้ พร้อมกับนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาประเทศของตนต่อไป

 

 

ทุนนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

– ทุนปริญญาโท (ไม่เกิน 2 ปี) และปริญญาเอก (ได้ถึง 4 ปี) (Endeavour Postgraduate Scholarship)

– ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) สำหรับการวิจัยระยะสั้น ในปริญญาโทหรือปริญญาเอก ระยะเวลารับทุน 4-6 เดือน

– ทุนอาชีวศึกษา และฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรอนุปริญญา อนุปริญญาชั้นสูงหรืออนุปริญญา ระยะเวลาได้รับทุน 1 – 2.5 ปี

– ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship) ระยะเวลารับทุน 1-4 เดือน

 

เกณฑ์การคัดเลือก

-ทรานสคริปต์ระดับปริญญาตรี พิจารณา 30%

-สาขาที่เลือกเรียน พิจารณา 20%

-เรียงความแสดงความสนใจในประเทศออสเตรเลีย และประเทศบ้านเกิดของตน พิจารณา 15%

-ศักยภาพของผู้สมัครที่แสดงให้เห็นว่าสามารถเรียนจนจบ และการกลับไปพัฒนาประเทศของตน พิจารณา 20%

-หลักฐานกิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน พิจารณา 15%

 

และสำหรับครั้งล่าสุดที่จะถึงนี้ ทุน Endeavour จะเปิดรับสมัครในเดือนสิงหาคมนี้ ใครที่หวังจะคว้าทุนแนะนำให้รีบเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ ทั้งเรื่อง Offer letter และผลการทดสอบ IELTS

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ internationaleducation.gov.au

 

ที่มา: www.ocscexpo.orgwww.sydney4thai.com , www.thaiwahclub.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ