เปิดแล้ว! คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากมช. สอน “การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ”

ยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อออนไลน์มีอิทธิพลทรงอานุภาพมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สื่อออนไลน์ที่ได้รับความสนใจที่สุดเห้นจะหนีไม่พ้น “อินโฟกราฟิก” ที่ผ่านการออกแบบมาอย่างสวยงาม สะดุดตา และสร้างความสนใจได้อย่างมากมาย

สำหรับใครที่กำลังมองหาแหล่งความรู้ในเรื่องนี้ ข่าวดี!! มช.เปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ “การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ (Graphic Design Crash Course)” ให้เรียนได้อย่างฟรีๆ แล้ววันนี้!!

 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบทเรียนออนไลน์:

: เมื่อเรียนจบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

– อธิบายความหมายของอินโฟกราฟิกได้

– อธิบายองค์ประกอบและประโยชน์ของอินโฟกราฟิกได้

– อธิบายประเภทและกระบวนการสร้างอินโฟกราฟิกได้

– อธิบายการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพได้

– สร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อนำเสนอได้

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

– ปัจจุบันสื่อกราฟิกเพื่อการนำเสนอมีหลากหลายรูปแบบ แต่ในช่วงประมาณ 5 ปีที่ผ่านมานี้ อินโฟกราฟิกได้กลายเป็นสื่อที่ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะ ลักษณะเด่นของสื่ออินโฟกราฟิก ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม สะดุดตา และสามารถดึงดูดความสนใจ ของผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี

– รวมทั้งความนิยมในการใช้สื่อประเภทอินโฟกราฟิก ในการเผยแพร่ข้อมูล เนื้อหาต่างๆ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อโทรทัศน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อออนไลน์ โซเชี่ยลมีเดีย เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล เนื้อหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

– ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้ทราบถึงภาพรวมของการออกแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอ ความหมาย องค์ประกอบและประโยชน์ของอินโฟกราฟิก ประเภทของอินโฟกราฟิก กระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิก การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อควรระวังในการออกแบบอินโฟกราฟิก โปรแกรมสำหรับการสร้างสื่อนำเสนออินโฟกราฟิก

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

– ผู้เรียนรายวิชานี้ ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจในของการกราฟิก ต้องการสร้างประเภทอินโฟกราฟิก เพื่อใช้ในการศึกษา การทำงาน หรือเพื่อการประกอบอาชีพ และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

 

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา:

– เมื่อผู้เรียนได้คะแนนจากการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่าผ่านหลักสูตร การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ (Graphic Design Crash Course) รวมทั้งจะได้รับประกาศนียบัตรอิเลคทรอนิกส์ด้วยเมื่อผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ดังกล่าว

– คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

– คะแนนจากการทำภาพอินโฟกราฟิก

 

ผู้สอนประจำรายวิชา:

– คุณวิชริ นิจบุญ Mr. Wachira Nidboon
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
wachira.n@cmu.ac.th

– คุณเด่นธนา เดชะประทุมวัน Mr.Denthana Dechaprathumwan
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
denthana.dechap@cmu.ac.th

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ ที่นี่

 

ที่มา: H.I.P

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ