ทุนการศึกษาสูงสุด 100% ศึกษาต่อป.ตรีที่ Wenzhou-Kean University ประเทศจีน!

ทุนการศึกษาจาก Wenzhou-Kean University สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2020/21 ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ประเทศจีน!

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทั้งทางกิจกรรมและวิชาการ รวมถึงร่วมกันพัฒนาเพื่อไปสู่ฐานะมหาวิทยาลัยระดับโลก รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ทุนค่าเล่าเรียน 50%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ที่ Wenzhou-Kean University ประเทศจีน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2020/21 แบบเต็มเวลา

– ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาที่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการศึกษาที่แข็งแกร่งพร้อมผลการเรียนที่ดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า พร้อมผลคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL 100, IELTS 7.0 หรือมากกว่า จะมีสิทธิ์ได้รับทุน 100%

– ผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า พร้อมผลคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL 90, IELTS 6.5 หรือมากกว่า จะมีสิทธิ์ได้รับทุน 50%

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครขอรับทุน

– สำเนาหนังสือเดินทางปัจจุบัน

– รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง

– สำเนาทรานสคริปท์

– สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาอย่างเป็นทางการ

– Personal essay (1-2 หน้า) ในภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถสแกนเอกสารส่งทางอีเมลได้ที่ admissions@wku.edu.cn ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะถูกพิจารณารับทุนโดยอัติโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

wku.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ