สมัครเลย! ทุนญี่ปุ่นศึกษา ประจำปี 2562 ครอบคลุมค่าเล่าเรียน-ค่าใช้จ่ายรายเดือน-ตั๋วเครื่องบิน

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี

ล่าสุดทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป สมัครรับ “ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students)” ประจำปี 2562 เพื่อไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

– ตั๋วเครื่องบิน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเพื่อไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2-3

2. นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-Application Form

-Admission Form

-รูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 cm ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบ

-Placement Preference Application Form (ดูรายละเอียดมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่ )

-ทรานสคริปต์

-หนังสือรับรองการศึกษา

-ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี)

** เอกสารทุกอย่างต้องอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น **

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครด้วยตนเองที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562

-ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยเอกสารต้องถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2562

 

ปิดรับสมัคร:

22 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.th.emb-japan.go.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ