มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคณะแพทย์ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด TCAS 63 รอบที่ 2 ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ครั้งนี้เป็นการเปิดรับของโครงการปณิธานจุฬาภรณ์ ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยที่มีผลการเรียนดีเท่านั้น

 

 

คณะที่เปิดรับ:

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จำนวนที่เปิดรับ:

3 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และจะต้องศึกษาในโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา

– GPAX ม. 4 จนถึงวันสมัคร ไม่ต่ำกว่า 3.50

– GPAX วิชาภาษาอังกฤษ ม. 4 จนถึงวันสมัคร ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

เกณฑ์การพิจารณา:

– GAT ขั้นต่ำ 200 คะแนน

– PAT1 และ PAT2 ขั้นต่ำ 140 คะแนน

– สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

250 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด

 

วันสิ้นสุดการสมัคร:

2 เมษายน 2563

 

กำหนดการณ์:

– 3 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

– 8 เมษายน 2563 สอบสัมภาษณ์

– 20 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

– เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัครฉบับเต็ม

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ