Nestlé Indochina Young Leaders Program 2019 โครงการฝึกอบรม ปั้นคุณสู่ความสำเร็จ

Nestlé Indochina Young Leaders Program 2019 โครงการฝึกงานเป็นเวลา 24 เดือนกับเนสท์เล่ โดยประมาณ 1 ใน 3 ของผู้บริหารระดับสูงทั้งในและต่างประเทศของบริษัทเนสท์เล่ทั่วโลกต่างเริ่มต้นเส้นทางการทำงานจากการเข้าร่วมโครงการ Nestlé Management Trainee ของบริษัทเนสท์เล่ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค

โดยหลังจากผู้ฝึกงานสำเร็จการเรียนรู้ในโปรแกรมเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้วยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารระดับนานาชาติ International Development Program ณ เนสท์เล่สำนักงานใหญ่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือบริษัทเนสท์เล่ในภูมิภาคอื่นๆ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก โดยจะมีการคัดเลือกจากการประเมินผลงานตลอดระยะเวลาในโครงการที่เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาก่อนหน้านี้

 

 

รายละเอียดโครงการ:

-โปรแกรม 24 เดือน ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้การทำงานแบบลงลึก และเข้มข้นในสายงานที่สนใจ เช่น การขาย การตลาด การเงิน วิทยาศาสตร์การอาหาร และวิศวกรรม

-ได้รับการสอนงานและคำแนะนำจากผู้บริหารอย่างใกล้ชิด

-ได้รับค่าตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ

-โอกาสในการสร้างหน้าที่การงานระยะยาวกับบริษัทเนสเล่ท์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สัญชาติไทย

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การพาณิชย์ การบัญชี วิทยาศาสตร์การอาหารวิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-GPAX: ขั้นต่ำ 3.00 หรือเทียบเท่า

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน หรือถ้ามีประสบการณ์ต้องไม่เกิน 3 ปี

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัคร ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nestle.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ