คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “จริยธรรม On the Move” วันที่ 26 ก.ย. 63

สำหรับใครที่สนใจในสายงานกิจกรรมด้านการเสวนาและอยากเข้าร่วมเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ และมุมมองที่เปิดกว้าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “จริยธรรม On the Move” ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปราบไตรจักร 2 – 211 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

รายละเอียดการจัดงานเสวนา:

เสวนาเรื่อง”จริยธรรมกระดาษ…รื้อ หรือ สร้างวัฒนธรรมทางวิชาการทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ไทย?”

ผู้ร่วมเสวนาโดย :

– ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– รศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

– รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

– ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MS Teams)

– ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ฐานิดา บุณวรรโณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

เสวนาเรื่อง “จริยธรรมจากเทวาลัยสู่อำนาจบนท้องถนน : บทบาทนักศึกษาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง”

ผู้ร่วมเสวนาโดย:

– ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ผศ.ดร.วีระ หวังสัจจะโชค คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

– คุณทวีศักดิ์ เกิดโภคา ผู้สื่อข่าวอิสระ

– คุณปองภพ ดั่นสมานฉันท์ชัย ชมรมสื่อสานสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร

– คุณชัยวัฒน์ นามราช ชมรมสื่อสานสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร

– ดำเนินรายการโดย ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 055961925

Facebook : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ