คอร์สเรียนฟรี! ที่จะทำให้คุณเปลี่ยนภาพถ่ายธรรมดาให้หลายเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

การถ่ายภาพไม่เพียงเเค่เป็นการบันทึกความทรงจำ แต่ยังนำมาซึ่งการนำเสนอในบางสิ่งที่เราอยากจะมอบให้กับอีกฝ่ายด้วย

ดังนั้น การรู้พื้นฐานการถ่ายภาพและวิธีที่จะใช้ภาพถ่ายเหล่านั้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และนั่นทำให้รอาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดคอร์สเรียนออนไลน์นี้ขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC

 

 

เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา หรือ PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY FOR EDUCATIONAL COMMUNICATIONS คือคอร์สเรียนออนไลน์ที่คุณสามารถจัดตารางได้ตามสะดวก เรียนฟรี แถมเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา!

โดยในรายวิชานี้จะสอนทฤษฎีและหลักการในการถ่ายภาพและการผลิตภาพถ่ายการใช้เครื่องมือและการบํารุงรักษาที่ถูกต้อง การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายประเภทต่างๆ เพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ดังนี้

 

 

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ประเภทของการถ่ายภาพบุคคลได้

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นในการถ่ายภาพบุคคลได้

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดองค์ประกอบภาพในการถ่ายภาพแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม

– เพื่อสร้างคุณลักษณะทางด้านอารมณ์ ศิลปะ และความรักในการถ่ายภาพให้แก่ผู้เรียนได้

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการจัดแสงในการถ่ายภาพได้

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล High Key และ Low

 

 

ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมดรวมแล้ว 5 ชั่วโมง เเบ่งเป็นการเรียน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เรียนแบบออนไลน์ 100%) เนื้อหาทั้งสิ้น 5 บท โดย 1 บทใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมงการเรียนรู้ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้

เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ การเรียนด้วยตัวเองนี้จะช่วยให้คุณจัดตารางเรียนเองได้ และเมื่อเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 60% จึงจะถือว่าสำเร็จการเรียนการสอนใจคอร์สนี้

ที่สำคัญ!! เรียนฟรี ไม่มีบวกเพิ่ม ใครสนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ