มาแล้ว!! 8 มหาวิทยาลัยไทยประจำปี 2020 จากการจัดอันดับของ QS Rankings

QS หรือ Quacquarelli Symonds องค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งหลายคนอาจรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของ QS ในฐานะสื่อที่ทำการเผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า QS World University Rankings

ในครั้งนี้ QS กลับมาอีกครั้งกับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประจำปี 2020 (QS World University Rankings 2020) โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 6 ประการที่มีประสิทธิผลสำหรับมหาวิทยาลัย อันได้แก่

1. ชื่อเสียงทางวิชาการ (40%)

2. ชื่อเสียงของนายจ้าง (10%)

3. สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา (20%)

4. สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย (20%)

5. สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่างชาติ (5%)

6. สัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติ (5%)

และในบทความนี้เราจะนำเสนอ 8 มหาวิทยาลัยไทยประจำปี 2020

 

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 801 – 1000 (อันดับร่วม)

 

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 801 – 1000 (อันดับร่วม)

 

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – อยู่ในอันดับที่ 801 – 1000 (อันดับร่วม)

 

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – อยู่ในอันดับที่ 801 – 1000 (อันดับร่วม)

 

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – อยู่ในอันดับที่ 601-650 (อันดับร่วม)

 

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – อยู่ในอันดับที่ 601-650 (อันดับร่วม)

 

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล – อยู่ในอันดับที่ 314

 

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – อยู่ในอันดับที่ 247

 

ติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.topuniversities.com

 

ที่มา: topuniversities

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ