ทุน RESILIENCE JOURNALISM สนับสนุนที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร และการเดินทาง

Craig Newmark Graduate School of Journalism ที่ CUNY ประกาศมอบทุน RESILIENCE JOURNALISM ประจำปี 2019 ให้กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติหมาะสม

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2019 จะมีผู้สื่อข่าว 15 คนมารวมตัวกันที่นครนิวยอร์ก เพื่อจัดอบรมและสัมนาร่วมกัน ในแง่มุมที่นักสื่อสารมวลชนควรรู้

ผู้สมัครที่ได้รับเลือก จะได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัตินี้ และได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้จากเหล่ามืออาชีพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในสายอาชีพของตน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทางและเงินสมทบสำหรับค่าอาหารบางมื้อ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้สื่อข่าวขององค์กรข่าวหรือผู้ที่ทำงานอิสระแบบเต็มเวลา (รวมทั้งผู้ผลิตข่าวทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ต)

– นักประดิษฐ์วารสารศาสตร์ ที่มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนแนวการสื่อสารมวลชนเป็นพื้นฐาน

– มีความชำนาญในภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

4 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ