ทุนป.ตรี และป.โท ในสาขาที่กำหนด เรียนต่อที่ Macquarie U. ประเทศออสเตรเลีย

Macquarie University มอบทุน Vice-Chancellor’s International Scholarship – Global Allianz Fund สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ประเทศออสเตรเลีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าสูงสุด $15,000 (ประมาณ 461,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาที่กำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ได้รับตอบรับให้เข้าเรียนสำหรับปีการศึกษา 2020

-มีผลการทดสอบ TOEFL หรือ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

ใบสมัครออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mq.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ