ชวนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562 ม.ศิลปากร ฟรี! ไม่จำกัดจำนวนคน

กลับมาอีกครั้ง! กับงานนิทรรศการประจำปี ที่จะแสดงให้เห็นว่าการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์นั้นมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนผ่านวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ ได้อย่างไร

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562 Science Week 2019 “วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ นวัตกรรมก้าวไกล นำไทยสู่สากล”ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ภายในงานคุณสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการจากทุกภาควิชา นิทรรศการแนะนำการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี – โท – เอก พร้อมนิทรรศการจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) งานเปิดบ้าน Open House ผลงานวิจัยคณาจารย์ การเสวนา การบรรยายพิเศษ กิจกรรมร่วมสนุก และกิจกรรมการแข่งขันมากมายภายในงาน

 

 

คุณสมบัติ:

นักเรียน คณาจารย์ และทุกคนที่สนใจ

 

จำนวนที่เปิดรับ:

ไม่จำกัดจำนวน

 

ค่าสมัคร:

ฟรี

 

วันที่จัดกิจกรรม:

26-28 สิงหาคม 2562

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

หนังสือเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2562 และแบบตอบรับเข้าชมนิทรรศการฯ

เว็บไซต์กิจกรรม

เฟซบุ๊กกิจกรรม

 

ที่มา: Science, Silpakorn University

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ