เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุน SEED ทุนสำหรับการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาแคนาดา-อาเซียน

ทุน SEED เป็นทุนสำหรับการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาแคนาดา-อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2020/2021 โดยจะมีทุน 2 ประเภทที่เปิดรับสมัครได้แก่ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากประเทศอาเซียนและทุนสำหรับผู้มีวิชาชีพระดับกลาง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากประเทศอาเซียน

2. ทุนสำหรับผู้มีวิชาชีพระดับกลาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับนักศึกษาจากประเทศอาเซียนที่สนใจเรียนหรือทำงานวิจัยระยะสั้นในแคนาดา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละประเภททุนได้ที่นี่

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากประเทศอาเซียน

ทุนสำหรับผู้มีวิชาชีพระดับกลาง

 

วิธีการสมัคร:

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากประเทศอาเซียน

ทุนสำหรับผู้มีวิชาชีพระดับกลาง

 

ปิดรับสมัคร:

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากประเทศอาเซียน ปิดรับสมัคร 5 มีนาคม 2563

ทุนสำหรับผู้มีวิชาชีพระดับกลาง ปิดรับสมัคร 6 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Embassy of Canada to Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ