ทุนการศึกษาสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ศึกษาต่อป.ตรีที่ Stony Brook U. สหรัฐฯ

ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ Stony Brook University เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สนับสนุนโดย Suny Korea

โดยเป็นทุน Shared Prosperity Scholarship ที่ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน รวมถึงค่าโปรแกรมและค่าที่พัก รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน หรือสนับสนุนบางส่วน

– ค่าธรรมเนียมโปรแกรม

– ค่าที่พัก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีผลการเรียนสูงหรือเทียบเท่า

– มีผลการทดสอบตามมาตรฐานในระดับที่โดดเด่น

– มีหลักฐานการเป็นผู้นำ มีควาสามารถพิเศษ มีความสนใจหรือคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากหลักสูตรทางวิชาการ

– ต้องได้ official recommendation จากสถานทูตหรือรัฐบาล

– ต้องแชร์ห้องพักกับนักศึกษาจากประเทศเกาหลี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

24 กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศ

– sunykorea

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ