แข่งขันโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 11 (ภาคเหนือ) ชิงถ้วยเกียรติยศ+ทุนการศึกษา

เพื่อมุ่งหวังที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยได้รู้จักคณะรัฐศาสตร์ผ่านโครงการแข่งขันรายการต่างๆ และเป็นการเพิ่มกิจกรรมติวเติมเต็มความรู้ทางรัฐศาสตร์ให้กับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้กิจกรรมนี้ได้เกิดขึ้นมา

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 11 (ภาคเหนือ) ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี และเงินทุนการศึกษา

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน:

โดยการแข่งขันทุกประเภท ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

 

ประเภทการแข่งขัน:

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐศาสตร์

– การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน

– เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จํากัดแผนการเรียน)

– นักเรียนภายในทีมสามารถคละระดับชั้นได้

– จํากัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 ท่าน

 

การแข่งขันโต้วาทีญัตติทางด้านรัฐศาสตร์

– การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน

– เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จํากัดแผนการเรียน)

– นักเรียนภายในทีมสามารถคละระดับชั้นได้

– จํากัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 ท่าน

 

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

– การแข่งขันประเภทเดี่ยว

– เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จํากัดแผนการเรียน)

– จํากัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 ท่าน

 

การแข่งขันสุนทพจน์ภาษาไทย

– การแข่งขันประเภทเดี่ยว

– เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จํากัดแผนการเรียน)

– จํากัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 ท่าน

 

กำหนดรับสมัคร:

– สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 ตุลาคม 2562 ผ่านสามช่องทางดังนี้

– ผู้สมัครกรุณาส่งแบบตอบรับโดยสแกนใบสมัคร ส่งมาที่ E-mail: [email protected]

– สมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
“โครงการสิงห์แดงสัญจร งานกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121”

– สมัครผ่านโทรสาร กรุณาส่งมาที่ หมายเลข 02-696-5302

*หมายเหตุ โปรดแนบใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ติดต่อสอบถาม:

– กีรติกานต์ โพธารินทร์(แก้ว ประธานโครงการ) โทร.098-6577724

– อิสรีย์ ธวัชเจริญกิจกุล(พราวด์ เลขาฯ) โทร.092-4021515

– Facebook page: สิงห์แดงสัญจร – Singhadangsunjorn

 

ที่มา: สิงห์แดงสัญจร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ