มรภ. สวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรกัญชา เวชศาสตร์ ระดับป.ตรีแล้ววันนี้!!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรกัญชา เวชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

จุดเด่นของของหลักสูตร:

– เป็นหลักสูตรกัญชาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกของประเทศไทย

– รวบรวมองค์ความรู้วิชากัญชาที่สอนใน 20 มลรัฐ ของ สหรัฐอเมริกา

– ฝึกงานจากสถานที่จริง

– มีโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศกับผู้ผลิตกัญชาโดยตรง

 

รูปแบบการศึกษา:

– เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

– สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้สูงสุด 2 ใน 3 (93 หน่วยกิต)

– สามารถลดเวลาเรียนได้สูงสุด 1 ปี

– สามารถขอขึ้นทะเบียนรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://ahs.ssru.ac.th/th/home สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 034-773-905

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ