ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับป.โท ที่ The University of Lausanne สวิตเซอร์แลนด์

ทุนการศึกษาที่น่าสนใจจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เช่นกัน :D นั่นคือทุน UNIL Master’s grants ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ The University of Lausanne เพื่อศึกษาต่อในเดือนกันยายน 2021

ผู้สมัครต้องแสดงผลการศึกษาที่เป็นเลิศทางวิชาการ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ และมีผลการเรียนอยู่ในระดับที่สูงมาก โดยแต่ละปีมีทุนการศึกษาให้มากถึง 10 ทุนด้วยกัน รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา CHF 1,600 ต่อเดือน (ราว 55,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา ยกเว้นหลักสูตรต่อไปนี้

– Master from the School of Medicine

– Master of education

– Master of Law from the Universities of Zurich and Lausanne

– Master of criminal Law, magistracy specialism

– Master of Science in Physical Education and Sports Didactics

– Master of Science in Health sciences

– All MASs (PhD programmes)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศในระดับปริญญาตรีที่ถือว่าเทียบเท่ากับที่ UNIL

– มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

– ต้องมีผลวัดระดับภาษาฝรั่งเศสอย่างน้อย B2 และภาษาอังกฤษอย่างน้อย C1

– ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนกับ UNIL

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

– รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง

– สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และใบรับรองผลการเรียน

– CV

– Cover Letter

– Letters of recommendation จำนวน 2 ฉบับ

– ผลวัดระดับภาษา

– สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน

– หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร  CHF 200 (ราว 7,000 บาท)

– ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ตามด้านล่างนี้

Université de Lausanne
Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME)
Bâtiment Unicentre
CH – 1015 Lausanne
Switzerland

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

unil.ch

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ