ทุน U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program ระดับป.โทขึ้นไปที่สหรัฐอเมริกา

ประกาศจาก Fulbright Thailand ขณะนี้เปิดรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และเป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน เข้าร่วมทุน U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) หรือ ทุนวิจัยด้านอาเซียนและอเมริกันศึกษา

โดยเป็นทุนระยะสั้นราว 3 – 4 เดือน ในหัวข้อเกี่ยวกับอาเซียน และ/หรือ ความสัมพันธ์อาเซียน – อเมริกา รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน จำนวน 2 ทุน

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

ระยะเวลา 3 – 4 เดือน ราวช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม ในปีถัดไป ที่สหรัฐอเมริกา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ อาเซียน และ/หรือ ความสัมพันธ์อาเซียน – อเมริกา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สัญชาติไทย

– จบปริญญาโทขึ้นไป

– เป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานรัฐ / เอกชน / NGOs

– มีอายุไม่เกิน 58 ปีในวันปิดรับสมัคร

– ไม่เคยได้รับทุนฟุลไบรท์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

– ไม่เคยได้วีซ่าเข้าอเมริกาประเภท J-1 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

– ต้องสามารถเข้าร่วม orientation ที่จาร์กาต้าได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน

– Research proposal (3 – 5 หน้า)

– Biographical essay (1 – 2 หน้า)

– Transcripts

– CV/Resume

– Letter of Invitation (ถ้ามี)

– Three letters of recommendation

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

8 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– fulbrightthai

@FulbrightThailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ