ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น กำลังจะเปิดรับสมัครนักเรียนไทยที่มีความประสงค์ที่จะสมัครทุนเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี...

สาระน่ารู้จากรอบโลก

การฝึกงานคือหนึ่งในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ผ่านการทำงานจริง และได้รับประสบการณ์จริงโดยตรงกับสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ     สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมในปีการศึกษาหน้า วันนี้...

หลักสูตรภาคฤดูร้อนมีให้เลือกหลายวิชาในทุกขั้นตอนของการพัฒนาทางวิชาการ ไม่่วาจะเป็นเหล่านักเรียนที่ต้องการหาแหล่งความรู้ใหม่ๆ หรือกลุ่มคนทำงานแล้วที่อยากได้ประสบการณ์เพิ่มเติมก็สามารถเลือกสรรหลักสูตรภาคฤดูร้อนที่หลากหลายได้     ที่ฝรั่งเศสมีระบบการศึกษาชั้นสูงซึ่งยอดเยี่ยม ไม่เพียงแต่สำหรับพลเมืองของตนเท่านั้น...

ทุนปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น กำลังจะเปิดรับสมัครนักเรียนไทยที่มีความประสงค์ที่จะสมัครทุนเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี...

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานภาครัฐของเคอร์ดิสถาน จัดมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์เรียนต่อในระดับปริญญาตรี     มูลค่าทุนการศึกษา: -รถรับ...

ทุนปริญญาโท

ทุน DAAD ระดับปริญญาโท ที่เราคัดมาฝากในวันนี้เป็นทุนเรียนต่อที่...

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนด...

ทุนปริญญาเอก

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนด...

ทุนมัธยมศึกษา

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ มีนโยบายสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยจัดมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิต...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...