กระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ...