กสพท. เลื่อนสอบวิชาเฉพาะไปปีหน้า จากเหตุน้ำท่วม

ผลกระทบจากการเลื่อนสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2555...