ข่าวดีสำหรับน้องๆม.6 รับสมัครทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น 3 ปี

เพิ่งลงทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นไปเมื่อวาน...