ความเป็นมาของหอไอเฟล ที่หลายๆ คนอาจไม่เคยทราบกันมาก่อน!!

ไม่มีใครไม่รู้จักหอไอเฟล สัญลักษณ์ประจำประเทศฝรั่งเศส...