งานประชุม WEF ล่าสุดชี้ ไทยรั้งท้ายประเทศคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุดในกลุ่มอาเซียน!!!

  งามหน้าระบบการศึกษาไทยกันอีกแล้ว เมื่อล่าสุด นายภาวิช ทองโรจน์...