จ้องกันจนตาแฉะ จากผลสำรวจคนไทยจ้องมือถือมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง 20%!!!

บริษัทวิจัยต่างชาติ”มิลวาร์ดบราวน์” งัดข้อมูลสำรวจ 42 ประเทศ...