ชมหิมะแรกของหมู่บ้านบนหน้าผา สถานที่สวยๆ ทางตอนเหนือของมณฑลซานซีประเทศจีน

  ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว...