ซึ้งใจ !! ครูสาวชาวจีนป่วยหนัก และอาการทรุดลงเรื่อยๆ แต่ขอสอนจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิต

    ครู อาจารย์ เปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติที่เป็นแบบอย่างแก่เด็กๆ...