ญี่ปุ่นออกคู่มือมารยาทบนโต๊ะอาหาร คาดว่าทำไว้สำหรับนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะ

ในระยะหลังๆมานี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า...