ตัวเลขนักเรียนต่างชาติในสหรัฐ สูงขึ้นกว่าปีก่อน 6%

มีการเปิดเผยสถิติจาก Open Doors report ของสถาบันการศึกษานานาชาติ หรือ ?International Institute of...