ถูกและดีมีในโลก…พบกับ 10 อันดับเมืองที่ค่าครองชีพถูกที่สุดใน UK

เรื่องราวดีๆ ต่อไปที่เราได้นำมาเสนอเป็นเรื่องที่จัดได้ว่า...