ทะเลทรายยังต้องยอม ค่ารังสี UV ไทยเกินมาตรฐานติดอันดับแรกๆของโลก!!!

  อากาศเมืองไทยนับวันยิ่งร้อนขึ้นๆทุกวันนะครับ...