ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนที่ประเทศอังกฤษจาก Liverpool John Moores University 2559

 ...