ทุนการศึกษาพระราชทาน ระดับปริญญาโท

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็น...