ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2553

รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาให้กับครูในประเทศไทย...