ทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียน Sadako Ogata จาก University of London

  อีกหนึ่งทุนการศึกษาก็ยังเป็นทุนจากทางสหราชอาณาจักรครับผม...