ทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับ ป.ตรี ที่ University of East Anglia 2559

 ...