ทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพที่ University of Waikato นิวซีแลนด์

  ต่อไปเป็นทุนการศึกษาจากทางประเทศนิวซีแลนด์จ้า...