ทุนการศึกษาเต็มจำนวนพร้อมค่าตอบแทนเรียนต่อที่นอร์เวย์ University of Oslo 2559

  สวัสดีจ้าเพื่อนๆ อีกหนึ่งทุนการศึกษาของวันนี้เป็นทุนการศึกษาดีๆ...