ทุนการศึกษาเต็มจำนวนและค่าตอบแทนรายเดือนจนเรียนจบที่ University of Copenhagen 2559 ประเทศเดนมาร์ก

 ...