ทุนการศึกษาเต็มจำนวน พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือนจนเรียนจบที่ University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก 2559

 ...