ทุนการศึกษา GE Foundation ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2553

มูลนิธิจีอี (GE Foundation) เป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ของบิรษัทเจเนอรัล...