ทุนการศึกษา Roscoe เรียนต่อ ป.โท ทุกๆ สาขาวิชาที่ Liverpool John Moores University

 ...